GDPR

Ljusets Kraft och Harmoni

Där det finns ljus, finns ingen rädsla...

GDPR


Med tanke på den nya datalagen som började gälla den 25 maj 2018 vill jag upplysa om följande:


- När du bokar dig på en av mina mässor, cirklar eller kurser kommer jag att spara dina uppgifter i de 7 åren som bokföringslagen (SFS 1999:1078) kräver.

Dessa uppgifter sparas på ett betryggande sätt, ej tillgängligt för utomstående.


Därutöver sparar jag inga uppgifter.