Redan anmäld LA24

Harmoni- och Hälsomässa

29 september 2024

Information för dig som redan är anmäld till mässan i Landskrona

Välkommen till en mässa med harmoni och hälsa i fokus!

Läs igenom informationen noga redan idag!

Datum: 29 september 2024

Öppet för allmänheten:

Söndag kl. 10.00-17.00


Plats: Folkets Hus i Landskrona, Säbygatan 16

 

Inflyttning och iordningställande av mässplats:
Söndag 29 september från kl. 8.00-9.30 


Ihoppackning av mässplats kan ske tidigast när mässan stänger, dvs kl. 17.00 om vi inte har avtalat annat. 


Av- och pålastning kan ske vid ingången (Säbygatan 16), därefter måste bilen flyttas så vi inte blockerar fri väg eller boendes förhyrda parkeringar. Det finns tyvärr ingen tillhörande parkering till Folkets hus eftersom det ligger väldigt centralt, men man kan parkera i gatorna i området. Det finns även ett parkeringsområde runt kvarteret vid Skolallén.


Obs: Endast ett företag per plats!


Eventuell försäkring ombesörjes av dig som utställare.


Frukost/Lunch:

Vi bjuder utställare på en frukostbulle och te/kaffe kl. 8.45-9.45. Ange gärna redan vid anmälan ifall du har någon allergi. Under dagen kommer det att finnas enklare förtäring i fiket (även alternativkost).


Växelkassa:

Tänk på att alla besökare kanske inte har kort eller swish att betala med. Kontanter och en rimlig växelkassa är alltid bra att ha! Det finns tyvärr inga möjligheter att växla på plats.


Namnskylt:

Som utställare kommer du att få EN namnskylt till din mässplats. Denna ska bäras under mässdagen och återlämnas vid dagens slut. Har du hjälp vid ditt bord under dagen, ska den också ha en skylt på sig. 


* * *


Har du bokat föreläsningssal? 

Du sköter själv eventuellt inträde till ditt föredrag men behöver du hjälp kan vi ordna det.

Kontakta oss så hittar vi en lösning.


Det finns 3 salar för föreläsningar.

Sal A: biosittning med plats för ca 80 personer (gratis eller med inträde - max 50 minuter)

Sal B: biosittning med plats för ca 30 personer (gratis eller med inträde - max 50 minuter)

Sal C: biosittning med plats för ca 24 personer (endast gratisföreläsningar - max 30 minuter)Av respekt för varandra är du noga med att hålla din utsatta tid för ditt föredrag så att besökare hinner lämna och nästa föreläsare har tillgång till lokalen enligt schema. Du lämnar föreläsningssalen i gott skick.


Du som bokar föreläsningssal: Ange titel, kort beskrivning samt om du tar ett eventuellt inträde. Du kan även skriva önskan om föredragstid. Det finns 20 bokningsbara tider för föredrag under mässdagen. I första hand kan man boka EN tid för ett föredrag, men du kan alltid anmäla att du önskar stå på reservlista för en extra tid (utan inträde) ifall det skulle bli möjlighet för detta lite närmare mässdagen. 


Vi strävar efter en bra mix av föredrag och föreläsare. 

 

* * *


Avbokning

Anmälningsavgiften återbetalas ej, oavsett anledning. 

Betald mässplats som inte används av utställaren får fritt disponeras av Ljusets Kraft och Harmoni.

Platsen får inte överlåtas till annan utställare utan kontakt med oss.

Ingen återbetalning vid avhopp eller avbokning senare än 1 månad innan mässan. * * *


Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till utställare som inte passar in under temat harmoni, hälsa eller hantverk.

Vi förbehåller oss också rätten att fritt placera ut utställare i lokalen, önskemål är välkomna men är ingen garanti.


Vi strävar efter att få en bra blandning av utställare med bästa möjliga utbud för både utställare och besökare.Annonsering och spridning av mässan

Vi hjälps åt att sprida mässan i våra kanaler så att vi kan välkomna riktigt många besökare till mässan. Dela mässidan, eventet på Facebook och bjud in till eventet. Dela på Instagram och alla andra kanaler ni kan ha på sociala medier. Så fort annonsen är klar kan även denna delas med vänner, bekanta, kunder och andra som kan vara intresserade av att komma till en heldag med harmoni och hälsa i fokus!


Önskar du flygblad att dela ut så hör av dig så skickar jag så fort jag hinner. 


Ljusets Kraft och Harmoni planerar att annonsera i olika medier; tidningar och digitalt, samt sprida flygblad i olika sammanhang. Eventuellt på fler ställen vi kan komma på.