Redan anmäld som utställare

Harmoni- och Hälsomässa

11-12 maj 2024

Information för dig som redan är anmäld

Välkommen till en mässa med harmoni och hälsa i fokus!

Helsingborg

Läs igenom informationen noga redan idag!

Datum: 11-12 maj 2024

Öppet för allmänheten:

Lördag kl. 10.00-17.00

Söndag kl. 9.00-16.00


Plats: Sundspärlan i Helsingborg, Fältarpsvägen 60

 

Inflyttning och iordningställande av mässplats:
Fredag 10 maj från kl. 15.00-18.00 (rekommenderas)

Lördag 11 maj från kl. 8.00-9.30

Söndag 12 maj från kl. 7.00-8.30 


Ihoppackning av mässplats kan ske tidigast när mässan stänger, dvs kl. 17.00 på lördagen och kl. 16.00 på söndagen om vi inte har avtalat annat. 


Av- och pålastning kan ske vid bakre ingången (vänster om huvudentrén), därefter måste bilen flyttas till parkeringsområde så vi inte blockerar fri väg.


Obs: Endast ett företag per plats!


Ev försäkring ombesörjes av dig som utställare.


Frukost/Lunch:

Sundspärlan kommer att erbjuda både fika och enklare lunch till både utställare och besökare. De är kända för sin goda mat och kommer även att kunna erbjuda alternativ kost.


Växelkassa:

Tänk på att alla besökare kanske inte har kort eller swish att betala med. Kontanter och en rimlig växelkassa är alltid bra att ha! Det finns inga möjligheter att växla på plats.


Namnskylt:

Som utställare kommer du att få EN namnskylt till din mässplats. Denna ska bäras under mässdagen och återlämnas vid dagens slut. Har du hjälp vid ditt bord under dagen, ska den också ha en skylt på sig. 


* * *


Har du bokat föreläsningssal? 

Du sköter själv ev inträde till ditt föredrag men behöver du hjälp kan vi ordna det.

Kontakta oss så hittar vi en lösning.


Det finns 2 salar för föreläsningar.

Sal A: biosittning med plats för ca 70 personer

Sal B: biosittning med plats för ca 70 personer


I båda salarna finns tillgång till Scen, PC projektor, screen, 1 headset och 1 mikrofon utan extra kostnad.


Av respekt för varandra är du noga med att hålla din utsatta tid för ditt föredrag så att besökare hinner lämna och nästa föreläsare har tillgång till lokalen enligt schema. Du lämnar föreläsningssalen i gott skick.


Du som önskar kan vid bokningen välja att hålla föredrag bara en eller båda mässdagarna. Ange titel, kort beskrivning samt om du tar ett eventuellt inträde. Du kan även skriva önskan om föredragstid. Det finns 24 bokningsbara tider för föredrag utspritt på båda dagarna. Om det är väldigt många som vill boka en tid, kan det bli begränsat till endast EN tid/föreläsare. 


Vi strävar efter en bra mix av föredrag och föreläsare. 

 

* * *


Avbokning

Anmälningsavgiften återbetalas ej, oavsett anledning. 

Betald mässplats som inte används av utställaren får fritt disponeras av Ljusets Kraft och Harmoni.

Platsen får inte överlåtas till annan utställare utan kontakt med oss.

Ingen återbetalning vid avhopp eller avbokning.* * *


Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till utställare som inte passar in under temat harmoni, hälsa eller hantverk.

Vi förbehåller oss också rätten att fritt placera ut utställare i lokalen, önskemål är välkomna men är ingen garanti.


Vi strävar efter att få en bra blandning av utställare med bästa möjliga utbud för både utställare och besökare.Annonsering och spridning av mässan

Vi hjälps åt att sprida mässan i våra kanaler så att vi kan välkomna riktigt många besökare till båda mässdagarna. Dela gärna på sociala medier att ni ska vara med på mässan. Gör inlägg i eventet på Facebook där du gör reklam för dig själv och det du erbjuder besökare till mässan. 


Ljusets Kraft och Harmoni planerar att annonsera i olika medier; tidningar och digitalt, samt sprida flygblad i olika sammanhang. Eventuellt på fler ställen vi kan komma på.Förslag på boende

Det finns flera fina hotell och andra övernattningsmöjligheter i Helsingborg. På Sundspärlans kalendersida finns länk till flera av dessa med rabattkod man kan använda sig av för ett fördelaktigt pris.